2018 նոյեմբերին 2017-ի համեմատ Հայաստանում նկատվել է ընդհանուր գործարքների նվազում

Հայաստանի հանրապետության մասշտաբով իրականացվել է 15302 ընդհանուր գործարք, որը հոկտեմբերի համեմատ պակաս է 3%-ով, իսկ 2017թ․ նոյեմբերի համեմատ՝ 1.8%-ով։
Ըստ ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի վերլուծության, այս տարի գործարքների նվազումը հիմնականում գյուղական բնակավայրերի հաշվին է․ այսպես 2018թ․ նոյեմբերին 2017-ի համեմատ Երևանում գրանցվել է չնչին՝ 0,4 % աճ, մարզային քաղաքներում 8.2 % աճ, իսկ ահա գյուղական բնակավայրերում՝ 9% նվազում։
Ստորև 2009-2018թթ նոյեմբեր ամսին պետական գրանցման գործարքների գծապատկերն է․

Կարդալ ավելին

2019-ի փետրվարին ամենաշատ գրավադրման գործարքները՝ Արաբկիրում

Երևանում գործարքների թիվը բազմակի անգամ գերազանցում է մարզերին

Վերջին 10 տարիներին 2019 թ․ փետրվարն ամենագործարքառատն է