Ինչո՞վ է տարբերվում Proinfo.am-ը

 • Կայքը միակն է ՀՀ տարածքում, որտեղ հաճախորդը հնարավորություն ունի տեսելու մասնագետի կամ կազմակերպության անհատական էջը (պրոֆիլը), դրանով համեմատել բոլոր մասնագետներին, ինքնուրույն ընտրել այն մասնագետին, ում կցանկանա հանձնել իր խնդրի լուծումը:
 • Կայքը հաճախորդին ընձեռում է մասնագետին ընտրելու, բարձր որակի խորհրդատվություն և ծառայություն ստանալու հնարավորություն:
 • Կայքը գրացնված օգտատերերին, ըստ դերերի, հնարավորություն է տալիս օգտվելու աշխատանքային արդյունավետության բարձրացման տարբեր գործիքներից /մեյլինք, քարտուղար, պետենցիալ հաճախորդների որոնում և այլն/, որոնք էականորեն պարզեցնում են տվյալ մասնագետի աշխատանքը, ռացիոնալացնում են ժամանակի ծախսը և ճիշտ օգտագործման դեպքում հանգեցնում են աշխատանքի արդյունավետության կտրուկ աճի:
 • Կայքը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին տեսնել տվյալ մասնագետի աշխատանքի մասին բոլոր արձագանքները մինչև վերջինիս հետ աշխատելը, ինչպես նաև գնահատել իր մասնագետին՝ ելնելով վերջինիս կատարած աշխատանքի որակից:
 • Կայքը , բացի անշարժ գույքի հայտարարություններ բաժնից, բարունակում է հետևյալ բաժինները
  • Մասնագետներ
  • Դիզայն
  • Ճարտարապետություն
  • Հաշվիչներ /Բնակարանի գնահատում , Գույքահարկի հաշվարկ, Հիփոթեքային հաշվիչ բոլոր առևտրային բանկերի տվյալներով/
  • Վերլուծություն /մասնագիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, վիճակագրություն/
 • Իսկ գրանցված օգտատերերի համար դրանք ավելանում են ըստ դերի առանձնահատկությունների՝
  • Կոնտակտներ
  • Փոստարկղ
  • Հաղորդագրություններ և այլն