Ո՞վ կարող է դառնալ Proinfo.am կայքի գրանցված օգտատեր

 • Կայքում կարող են գրանցվել միայն այն անձիք կամ կազմակերպությունները, ովքեր կարող են տրամադրել կամ տրամադրում են ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում.
  • Անշարժ գույքի առք/վաճառք/վարձակալություն
  • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Հիփոթեք
  • Ճարտարապետություն, նախագծում
  • Կառուցապատում
  • Ինտերիեր դիզայն
  • Էքստերիեր դիզայն
  • Բեռնափոխադրում
  • Ապահովագրություն
  • Վերանորոգման աշխատանքներ