Ինչպե՞ս տեղադրել հայտարարութուն կայքում

Ու՞մ անունով կարող է տեղադրվել անշարժ գույքի վաճառքի/վարձակալության հայտարարությունը:

  • Կայքում հայտարարությունները կարող են տեղադրվել միայն գործակալների կամ Անշարժ գույքի գործակալությունների անունից /կրկնությունը չի թույլատրվում, հայտնաբերման դեպքում հեռացվում է կայքից:
  • Ով կարող է տեղադրել հայտարարությունը

    • Կայքում հայտարարությունները կարող են տեղադրվել գործակալները կամ Անշարժ գույքի գործակալությունները, գրանցվելուց և կայք մուտք լիենլուց հետո:
      Ուսուցողական տեսանյութ՝ ինչպես տեղադրել հայտարարությունը, հղումով:
    • Ցանկացած անձ, ով հանդիսանում է սեփականատեր, կարող է իր Վաճառքի գործակալին կամ Անշարժ գույքի գործակալությանը ընտրել մասնագետների բազայից՝ իր նախընտրությամբ և թողնել հայտ վերջինիս անունով /Կայքի գլխավոր էջի վերևի աջ անկյուն ՝ Նոր հայտ կոճակ
  • Հայտարարությունների կամ Հայտերի տեղադրումը կայքում անվճար է