Ամենաշատը գնում ու վաճառում են բնակարաններ, ամենաքիչը՝ արտադրական օբյեկտներ

ՀՀ Կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալների համաձայն՝ 2018թ.-ի նոյեմբերին Հայաստանում առքուվաճառքի գործարքների առյուծի բաժինը ընկնում է բնակարաններին, որը կազմում է ընդհանուր գործարքների թվի 37, 3%-ը, մի փոքր պակաս՝ 35.7%,  հողի նկատմամբ իրականացված գործարքներն են, 3-րդ տեղում բնակելի տներն են՝ 16, 3% մասնաբաժնով։

Ամենաքիչ, կարելի է ասել՝ չնչին քանակությամբ, գործարքներ են իրականացվել  արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ՝  ընդամենը 1,4%, քիչ է նաև  հասարակական նշանակության շինությունների առքն ու վաճառքը (4,1%), ինչպես նաև՝ ավտոտնակներինը (5, 1%):

Կարդալ ավելին

Ամենաշատ հողեր գնում ու վաճառում են Կոտայքում, Արարատում ու Արմավիրում

Օտարերկրացիների կողմից անշարժ գույքի գնման ակտիվությունը նվազել է

Հունիս ամիսը գործարքների առումով այնքան էլ աշխույժ չի եղել