Հուլիսի նկատմամբ՝ չնչին աճ

2019 թ․  օգոստոսին Երևանում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների գները 1 քմ հաշվարկով, հուլիսի համեմատ գրեթե չեն աճել կամ աճել են չնչին՝ 1.1%-ով, իսկ ահա անցյալ տարվա օգոստոսի համեմատ՝ մոտ 10%-ով:
Հետաքրքրական է, որ  2019 թ․ իրականացվել է բազմաբնակարան շենքերում բնակարանների նկատմամբ մոտ 1000 գործարք, որը հուլիսի համեմատ ավել է  7.6 %-ով, իսկ 2018 թ․ օգոստոսի համեմատ՝ պակաս նույնքան 7.6 %-ով:
Ստորև Երևանում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների շուկայական միջինացված գներն են (1 քմ  հաշվարկով) ըստ վարչական շրջանների և տարածագնահատման գոտիների․

Կարդալ ավելին

Անցյալ տարվա հունվարի նկատմամբ՝ 16%, իսկ դեկտեմբերի նկատմամբ՝ չնչին գնաճ

Մարզերում բնակարանների գնային տատանումները մեծ են

real estate prices

2019 թվականը փակվեց բնակարանների գնաճով