Գործարքները բիզնես ոլորտում

2019 թ․ օգոստոսին անշարժ գույքի 381 առուվաճառքի գործարքների կողմ հանդիսացել են իրավաբանական անձինք, որը կազմել է առուվաճառքի ընդհանուր գործարքների 8.7 %-ը :
Այս ցուցանիշը հիմնականում վերաբերում է բիզնես ոլորտին, որտեղ իրավաբանական անձը մի կողմից կարող է հանդիսանալ գնորդ, մյուս կողմից՝ վաճառող։ Հետաքրքրական է նաև գույքերի տեսակը, որոնք գնում կամ վաճառում են բիզնես սուբյեկտները։ Պարզվում է, որ վերջիններս հիմնականում գնում են հող (գործարքների մոտ 60%-ի դեպքում) և հիմնականում վաճառում բնակարան (գործարքների մոտ 50%-ի դեպքում):
Ստորև ներկայացված գծապատկերներում իրավաբանական անձանց կողմից գնվող ու վաճառվող գույքերի բաշխվածությունն է՝ ըստ տեսակի․ 

Կարդալ ավելին

Շիրակի մարզում նկատվում է գործարքների թվի աճ

Օգոստոսը հուլիսի համեմատ պասիվ էր, անցյալ տարվա համեմատ՝ ակտիվ

Ամենաշատ հողեր գնում ու վաճառում են Կոտայքում, Արարատում ու Արմավիրում